ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки

« Бібліографічні покажчики

 

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека (1951-2001)

Бібліографічний покажчик [2001]

Бібліографічний покажчик містить матеріали про організацію і діяльність Бібліотеки, її видання та публікації працівників за 50 років існування закладу.

 

Матеріали згруповано за такими розділами:

 1. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ
 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
      - Фонди і каталоги
      - Популяризація літератури
      - Науково-бібліографічна діяльність. Краєзнавство
      - Науково-методична діяльність

В межах підрозділів, рубрик матеріал розташовано в хронологічній послідовності, за алфавітом авторів, назв. Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності з діючими стандартами. Покажчик розрахований на бібліотечних працівників, викладачів і студентів вузів та училищ культури, всіх, хто цікавиться історією бібліотек.

 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Об организации Областной библиотеки для взрослых: Приказ Харьк. обл. ком. депутатов трудящихся № 1015 от 25 июля 1951г.
 2. Про відзначення нагородами України працівників бібліотек: [Присвоїти звання "Заслужений працівник культури України": Ракитянській В.Д., дир. ХОУНБ]: Указ Президента України, 29 верес. 1999 р., № 1232 // Уряд. кур'єр. - 1999. - 2 жовт.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

 1. Харьковская областная библиотека // Библиотеки СССР: Библиотеки Союзных республик: Справочник. - М., 1973. - С. 15.
 2. Харківська державна обласна бібліотека для дорослих Міністерства культури Української РСР // Бібліотеки Української РСР: Довідник. - Х., 1974. - С. 111.
 3. Харьковская областная библиотека для взрослых // Харьков. Книга для туристов. - Х., 1984. - С. 213.
 4. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека // Бібліотечна Україна: Довідник. - К., 1996. - С. 289.

* * *

 1. Ракитянская В.Д. Что хранится в запасниках?: [С 1 июня начался эксперимент по частичной реализации невостребованных книг библ. фондов через букинистические магазины. Об эксперименте рассказывает зам. дир. В.Д.Ракитянская / Записала Г.Матвейшина] // Крас. знамя. - 1987. - 16 авг.
 2. Гнатишин Р. На п'ятак - дефіцитних нових: [В Харк. універ. науч. б-ки працює кооператив "Библиосервис"] // Вечір Харків. - 1989. - 27 берез.
 3. Конопельцев Г. Чи потрібна нам масова бібліотека?: [Бесіда про проблеми масових бібліотек "За круглим столом" в Харк. обл. б-ці] // Соціаліст. Харківщина. - 1989. - 3 лют.
 4. Сисоєв Г. Створюється бібліотечне товариство: [Розповідають зав. кафедрою бібліотекознавства ін-ту культури О.Хропач та дир. обл. б-ки М.Тимоніна] // Вечір. Харків. - 1989. - 2 жовт.
 5. Орлова Е.Г. Содружество библиотек и кооперативов: [В 1984 г. обл. б-ка взяла на себя функцию учредителя кооператива досугово-посреднической направленности "Библиосервис"] // Сов. библиотековедение. - 1991. - № 3.
 6. Ракитянская В.Д. Целительница души: [К 100-летию первой нар. б-ки будет посвящена науч.-практ. конф. "Библиотечное дело Харьковщины: история и современность"] // Время. - 1991. - 6 нояб.
 7. Тимоніна М.В. І довше віку ...: [До 100-річчя першої нар. б-ки. Ст. директора ХОУНБ] // Слобід. край. - 1991. - 7 листоп.
 8. Азізьян О. Книга на одну ніч: [ХОУНБ відкрила філіал у приміщенні ділового і культурного центру] // Вечір. Харків. - 1992. - 10 листоп.
 9. Мар'яненко О. Бібліотека розбрату: [Обл. б-ка вступила у боротьбу за свої законні права на б-ку колишнього Будинку політпросвіти обкому КПУ] // Слобід. край. - 1992. - 30 трав.
 10. Ракитянська В.Д. Немає книги в бібліотеці: [Про роботу та проблеми ХОУНБ розповідає директор б-ки / Записала О.Азазьян] // Вечір. Харків. - 1992. - 3 верес.
 11. Сухарев В. Ведь не хлебом единым...: [О проблемах ХОУНБ] // Время. - 1992. - 20 мая.
 12. Приходько Ю.Н. Очаг культуры: [Интервью с зам дир. б-ки Ю.Приходько о работе и проблемах б-ки / Записал А.Моисеенко] // Панорама. - 1997. - 8 февр.
 13. Ракитянська В.Д. "Бібліотеки у нас, на жаль, ще не релігія": [Бесіда з директором обл. б-ки / Записав Л.Логвиненко] // Слобід. край. - 1997. - 15 квіт.
 14. Ракитянская В. Д. Фундамент культуры: [Беседа с дир. б-ки о состоянии библ. сети Харьк. обл. / Записал А.Моисеенко] // Панорама. - 1997. - 27 верес.
 15. Логвиненко Л. Чи винний Карлсон з підмоченим пропелером?: [В одному з приміщень ХОУНБ прорвало батарею опалення, що спричинило значні збитки б-ці] // Слобід. край. - 1998. - 25 квіт.
 16. Ракитянська В.Д. І тут сльози на очах: [Бесіда з директором б-ки / Записав Г. Конопельцев] // Слобід. край. - 1998. - 29 верес.
 17. Дрозд Н. Поэт вне времени: [Какое место занимает творчество А.С.Пушкина в нашей жизни? Своими мыслями по этому поводу делятся дир. ХОУНБ В.Ракитянская и зав. отд. обслуживания Т.Кизилова] // Слобода. - 1999. - 20 апр.
 18. Ракитянська В.Д. Всі ми читачі: [Розмова з директором б-ки / Записала С.Юдіна] // Слобід. край. - 1999. - 30 верес.
 19. Ракитянская В.Д. Дела библиотечные // Панорама. - 1999. - 6 февр.
 20. Ракитянская В.Д. Путь к успеху: [ Интервью с директором о трудностях и удачах библиотеки / Записал А.Моисеенко] // Панорама. - 1999. - 6 февр.
 21. Ракитянська В.Д. Складові регіональної бібліотечної політики: досвід, проблеми, перспективи // Бібліотечна планета. - 1999. - № 3. - С. 6-8.
 22. Селезнева Н.В. В ногу со временем: [Уже в июле читатели ХОУНБ смогут воспользоваться услугами сети Интернет] // Слобода. - 1999. - 29 июля.
 23. Ракитянська В.Д. "Комп'ютеризація сільських бібліотек - не примха: [Бесіда з директором б-ки / Записав Л.Логвиненко] // Слобід. край. - 2000. - 30 трав.
 24. Ракитянська В.Д. Побільше статистики: [Директор б-ки вважає, що у газеті повинно бути більше матеріалів з питань культури, мистецтва, літератури, а також статистики] // Слобід. край. - 2000. - 26 жовт.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Фонди і каталоги

 1. Стан та використання єдиного довідково-бібліографічного апарату ЦБС: Темат. аналіз діяльності ЦБС Харьк. обл. за 1978-1981рр. / Склад.: В.Вербініна, Л.Жувак, С.Телегіна. - Х., 1981. - 12 с.
 2. Усенко А. Приглашают библиотеки: [О работе по военно-патриот. восп. и пропаганде лит. по гражданской обороне рассказывает гл. библиотекарь] // Крас. знамя. - 1984. - 13 сент.
 3. Федорів В. Передовий досвід - хліборобам: [У Дворіч. район. б-ці за участю спеціалістів обл. б-ки організовано виставку "Продовольча програма: Шляхи її реалізації] // Соціаліст. Харківщина. - 1985. - 5 квіт.
 4. Бабич В., Довгополая Е. Итоговая конференция в Киевском институте культуры: [ На XV отчет. конф. в Киев. гос. ин-те культуры отмечалось, что Харьк. обл. б-ка накопила положительный опыт работы в режиме "запрос-ответ" ] // Сов. библиография. - 1986. - № 6. - С. 22-28.
 5. Верещинская Г. Привлечь актив: [Об опыте пропаганды лит. по граждан. обороне в б-ках Харьк. обл.] // Крас. знамя. - 1986. - 1 июля.
 6. Ярмарка идей: [На з-де "Поршень" прошла ярмарка техн. идей, в работе которой приняли участие сотрудники обл. б-ки] // Крас. знамя. - 1986. - 27 дек.
 7. Состояние и использование справочно-библиографического аппарата ЦБС Харьковской области: Анализ деятельности за 1981-1986 гг. / Сост.: И Литвиненко, Н.Полях. - Х., 1987. - 8 с.
 8. Кушнаренко Н, Седых В. Сводные краеведческие каталоги областных библиотек: [в т.ч. в Харьк. обл. б-ке] // Сов. библиотековедение. - 1991. - № 3. - С. 13-16.
 9. Бежина Н. "История КПСС" уступает место "Історії України-Русі": [В деловом и культ. центре состоялось открытие укр. лит. центра. Учредители - т-во "Лівий берег" и ХОУНБ] // Панорама. - 1992. - 4 листоп. (№ 48).
 10. Івлєва Л. Бібліотека на лівому березі: [У філії ХОУНБ відбулося відкриття укр. літ. центру] // Слобід. край. - 1992. - 3 листоп.
 11. Методичні рекомендації щодо систематизації документів з питань релігії, релігієзнавства / Склад. І.Литвиненко. - Х., 1998. - 4 с.
 12. Впровадження в практику роботи ЦБС розділу Таблиць ББК для масових бібліотек "65.01 Загальна економічна теорія": Метод. рекомендації / Склад. І.Литвиненко. -Х., 1999. - 4 с.
 13. Знаковський В. Харків'яни за сприяння ООН: [Кн. виставка "Україна та ООН. Шляхи розвитку"] // Слобода. - 2000. - 31 окт.
 14. Мироненко Ю. ООН пускає корені у Харкові: [У ХОУНВ відкрилась кн. виставка "Україна та ООН. Шляхи розвитку"] // Слобід. край. - 2000. - 26 жовт.

Науково-бібліографічна діяльність. Краєзнавство

 1. Література про Харківщину [за рік]: Бібліогр. покажчик / Харк. обл. б-ка. - 1964. - . - Х., 1964 - .
  Видається щорічно
 2. Календар знаменних і пам'ятних дат Харківщини на ... рік: Бібліогр. покажчик / Харк. обл. б-ка. - 1977. - . - Х., 1977 - .
  Видається щорічно
 3. Нові книги про Харківщину: Бібліогр. список / Харк. обл. б-ка. - 1978. - . - Х., 1978-1989.
 4. Основные направления, содержание и задачи краеведческой деятельности библиотек на современном этапе: Материалы обл. науч.-практ. конф. /Харьк. обл. б-ка. - Х., 1980. - 60 с.
 5. Робота закладів культури і мистецтва Харківщини на сторінках періодичних видань: Оперативна інформ. / Харк. обл. б-ка. - 1981. - . - Х., 1981. -. Видається щотижня
 6. Хроніка культурного життя Харківської області: Оглядова довідка / Харк. обл. б-ка. - 1981. - . - Х., 1981. - .
  Видається щомісячно
 7. Работа учреждений культуры и искусства Харьковской области в рамках почина "Музы - детям": Обзорная справка / Сост. Н.Ганцевич. - Х., 1982. - 6 с.
 8. Работа учреждений культуры в ознаменование 40-летия боев под селами Тарановка и Соколово: Информ. сообщение / Сост. А.Нестерцова. - Х., 1983. - 6 с.
 9. Подвиги во имя Отчизны: Рек. библиогр. указ. / Сост.: Н.Ишевская, З Шостко. - Х., 1985. - 35 с.
 10. Коллективный подряд в сельском хозяйстве Харьковской области: Библиогр. указ. / Харк. обл. б-ка. - Х., 1986. - 26 с.
 11. Индустриальная технология кормопроизводства на Харьковщине: Библиогр. указ. / Харк. обл. б-ка. - Х., 1987. - 10 с.
 12. Интернациональные связи харьковчан: Рек. библиогр. список / Сост. Л.Хридина. - Х., 1989. - 17 с.
 13. Новые формы и методы хозяйствования в сельском хозяйстве Харьковщины: Библиогр. указ. / Харк. обл. б-ка. - Х., 1989. - 12 с.
 14. Природа Харьковщины и ее охрана: Рек. библиогр. список / Сост. Л.Хридина. - Х., 1989. - 11 с.
 15. О создании Харьковского библиотечного общества: Информ. справка / Сост. Л.Шульга. - Х., 1990. - 6 с.
 16. Святкування 500-річчя українського козацтва на Харківщині: Оглядова інформ. / Склад. Л.Шульга. - Х., 1990. - 6 с.
 17. Дні історії і культури "Слобожанська муза" на Харківщині: Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1991. - 4 с.
 18. Про роботу бібліотек Харківської області в нових умовах господарювання та організації праці: Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1991. - 8 с.
 19. Святкування 270-річчя від дні народження Г.С.Сковороди на Харківщині: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1992. - 4 с.
 20. Фестиваль мистецтв "Харківські асамблеї": Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1992. - 4 с.
  65. Внесок бібліотек Харківщини у відродження і розвиток національних духовних традицій Слобожанщини: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1993. - 6 с.
 21. Про проведення І Всеукраїнського міжнародного фестивалю театрального мистецтва "Березіль - 93": Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1993.
 22. З досвіду роботи закладів культури Валківського району Харківської області по відродженню і розвитку народних традицій, ремесел, звичаїв та обрядів: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1994.
 23. Михайло Володимирович Кульчицький (1919-43): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 1994. - 8 с.
 24. Про святкування 150-річчя від дня народження І.Ю.Рєпіна на Харківщині: Інформ. Довідка / Сост. Л.Шульга. - Х., 1994.
 25. Святкування 180-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у закладах культури та мистецтва Харківщини: Інформ. довідка / Сост. Л.Шульга. - Х., 1994.
 26. Сільське господарство Харківщини на сторінках періодичних видань: Бібліогр. покажчик / Харк. обл. б-ка. - 1994. - . - Х., 1994-1997; 1999 - .
 27. Український Сократ - Григорій Сковорода (1722-1794): Пам'ятка читачеві / Склад.: Н.Полях, Л.Сашкова. - Х., 1994. - 20 с.
 28. Бібліотека і книга в житті сучасної людини: Інформ. Довідка за матеріалами наук.-практ. конф. / Сост. Л.Шульга. - Х., 1995.
 29. Музейна справа на Харківщині: Історія і сьогодення: Оглядова довідка / Сост. Л.Шульга. - Х., 1995.
 30. Про роботу харківського клубу творчої інтелігенції "Круг": Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1995.
 31. Харківському поету В.П.Тимченку - 65: Пам'ятка читечеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 1995. - 10 с.
 32. Бібліотечна тема на сторінках періодичних видань: Темат.-бібліогр. список / Харк. обл. б-ка. - 1996. - . - Х., 1996 - . Видається щоквартально
 33. Дні культури Республіки Казахстан в Україні: Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1996
 34. Про культурне співробітництво Харківської області із зарубіжними країнами: Інформ. Довідка / Харк. обл. б-ка. - 1996. - . - Х., 1996 - . Видається щоквартально
 35. Про роботу харківського клубу писанкарів: Інформ. Довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1996.
 36. Фестиваль традиційної народної культури "Покуть": Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1996.
 37. Художник трагічної долі: Порфирій Денисович Мартинович (1856-1933): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 1996. - 16 с.
 38. Естетична освіта та виховання школярів: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1997.
 39. Жінка, яка робить добро: (Харківський меценат Галина Підіпригора): Пам'ятка читачеві / Склад.: Л.Сашкова. Л.Єпішева. - Х., 1997. - 8 с.
 40. Людина, яка бере на себе відповідальність: (Голова харківської обласної державної адміністрації Олег Дьомін): Бібліогр. список / Склад. Л.Сашкова. - Х., 1997.
 41. Про культуру абзацом: [Матеріали, надані відділом інформації з питань культури та мистецтва ХОУНБ про культурне життя в районах області] // Слобід. край. - 1997. - 14 жовт.
 42. Пам'ятні місця Харкова, пов'язані з іменем Г.Ф.Квітки-Основ'яненко: Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1998.
 43. Про проведення в Харкові міжвідомчої науково-практичної конференції "Регіональна бібліотечна політика. Взаємодія бібліотек і органів місцевого самоврядування": Інформ. довідка та матеріали конф. / Склад. Л.Шульга. - Х., 1998.
 44. Про проведення мистецького свята "Іван Марьяненко - видатний діяч українського театру" (До 120-річчя від дня народження): Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1998.
 45. Про роботу Харківського театру дітей "Тимур" і створення міського дитячого духовно-виховного центру "Тимур": Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1998.
 46. Друг дітей і дорослих: До 60-річчя Харківського державного тeатру ляльок ім. В.Афанасьєва: Бібліогр. покажчик / Склад.: Л.Сашкова, Л.Конопля. - Х., 1999. - 20 с.
 47. Завжди з народом: (До 100-річчя з дня народження К.Гордієнка): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 1999. - 12 с.
 48. Нові пам'ятники культури Харківської області: Вип. 1-3. (1990-1998) / Склад.: Л.Шульга, О.Івах. - Х., 1999.
 49. Про роботу лекторіїв і клубів у Харківському художньому музеї: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 1999.
 50. Балет - моє покликання: (До 60-річчя з дня народження С.Коливанової): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 2000. - 8 с.
 51. Бібліотечне краєзнавство як складова частина регіональної культурної політики: Матеріали обл. міжвідомч. Наук.-практ. конф. 26 верес. 2000 р. / Харк. обл. універ. б-ка. - Х., 2000. - 65 с.
 52. Жіночий клуб "Аріадна": Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 2000.
 53. Міжнародний фестиваль традиційної народної культури "Покуть": Інформ. довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 2000.
 54. Славна землячка: (До 160-річчя з дня народження М.Д.Раєвської-Іванової): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Конопля. - Х., 2000. - 8 с.
 55. Український соловейко: (До 100-річчя з дня народження О.Петрусенко): Пам'ятка читачеві / Склад. Л.Сашкова. - Х., 2000. - 8 с.
 56. Маркетингові дослідження у Харківському історичному музеї: Інформ. довідка / Склад.: Л.Шульга, В.Бандуровська. - Х., - 2001.
 57. Школа традиційної культури: Оглядова довідка / Склад. Л.Шульга. - Х., 2001.

Науково-методична діяльність

 1. Основні показники роботи бібліотек Харківської області за ... рік: Стат. таблиці / Харк. обл. б-ка. - 1952. - . - Х., 1952 - .Видається щорічно
 2. Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на ... рік / Харк. обл. б-ка. - 1953 - . - Х., 1953 - .Видається щорічно
 3. Бібліотеки Харківщини працюють по новому: Досвід роботи / Харк. обл. б-ка. - Х., 1960. - 10 с.
 4. Робота бібліотек на допомогу виробництву: Досвіт роботи / Харк. обл. б-ка. - Х., 1963. - 6 с.
 5. Вивчення передового досвіду з організації відкритого доступу до книжкового фонду: Досвіт роботи / Харк. обл. б-ка. - Х., 1965. - 6 с.
 6. Робота бібліотек на допомогу трудящим в підвищенні їх ідейно-політичного та виробничо-технічного рівня: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1971. - 12 с.
 7. Організаційно-методичну роботу районних бібліотек на рівень сучасних вимог: Досвіт роботи м/ Харк. обл. б-ка. - Х., 1972. - 6 с.
 8. Районна бібліотека - центр організаційно-методичного керівництва сільських бібліотек: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1973.
 9. Нові методично-бібліографічні матеріали, що надійшли до обласної бібліотеки / Харк. обл. б-ка. - 1974. - . - Х., 1974 - .
 10. Актуальные проблемы коммунистического воспитания трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС: Материалы наук.-практ. конф. - Х., 1977. 77 с.
 11. Содержание работы и задачи библиотек по пропаганде советского образа жизни: Материалы наук.-практ. конф. - Х., 1978. 45 с.
 12. Організація бібліотечно-бібліографічного обслуговування спеціалістів сільськогосподарського виробництва за місцем їх трудової діяльності Сахновщинської ЦБС: Досвіт роботи / Харк. обл. б-ка. - Х., 1979. - 8 с.
 13. Удосконалення форм та методів роботи з читачами в умовах централізації бібліотечного обслуговування населення: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1979. - 8 с.
 14. Методика проведення внутрішньосистемних заходів з метою ефективної пропаганди єдиного фонду ЦБС: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1981. - 12 с.
  Централизация - важнейшее направление совершенствования библиотечного дела на современном этапе: Материалы науч.-прак. конф. - Х., 1981. - 68 с.
 15. Бригадний абонемент на фермі: Досвід роботи Первомайс. ЦБС / Харк. обл. б-ка. - Х., 1982. - 6 с.
 16. Пропаганда літератури на допомогу матеріалістичному вихованню читачів: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1985. - 10 с.
 17. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеці-філії: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1986. - 12 с.
 18. Удосконалення краєзнавчої діяльності ЦБС на сучасному етапі: Метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1987. - 12 с.
 19. Ваш банк ідей: Інформ. бюлетень / Харк. обл. б-ка, НМВ.- 1989. - . Х., 1989 - .
 20. Робота бібліотек Кегичівської ЦБС на допомогу відродженню української національної культури / Харк. обл. б-ка. - Х., 1991. - 6 с.
 21. Методика вивчення читацької думки за допомогою анкетних опитувань: Метод. матеріали / Харк. обл. б-ка. - Х., 1996. -12 с.
 22. Регіональна бібліотечна політика. Взаємодія бібліотек і органів місцевого самоврядування: Матеріали міжвідомч. наук.-практ. конф. 18 груд 1998 р. - Х., 1999. - 35 с.
 23. Бібліотеки Харківщини: історія і сьогодення: Матеріали міжвідомч. Наук.-практ. конф. 25 груд. 2001 р. - Х., 2001. - 34 с.
 24. Самовизначення України: від історії до політики: (до 10-річчя Незалежності України): Метод.-бібліогр. матеріали. - Х., 2001. -12 с.