ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної  наукової бібліотеки

Мацевитий Юрій Михайлович

Звання «Почесний громадянин м. Харкова» присвоєно у 2015 році за професіоналізм, вагомий внесок у розвиток Харкова, що сприяло підвищенню його всеукраїнського та міжнародного іміджу.

Відомий вчений у галузі теплофізики і теплоенергетики, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.
Народився 24 лютого 1934 р. у Брянському руднику Стаханівського району Луганської області.
У 1957 р. закінчив інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту (нині НТУ “ХПІ”) за фахом “Динаміка і міцність машин”.
Одержавши диплом інженера-механіка, працював до 1972 р. на кафедрі турбінобудування ХПІ спочатку на посаді інженера, потім начальника бюро, старшого інженера і старшого наукового співробітника.
У 1966 р. (після навчання в аспірантурі без відриву від виробництва) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 1971 р. Ю.М.Мацевитий захистив докторську дисертацію.
З 1972 р. – працює в Інституті проблем машинобудування [ІПМаш] ім. А.М.Підгорного НАН України (керівник наукового відділу).
У 1978 р. йому присвоєно вчене звання професора.
У 1982 р. Ю.М.Мацевитий був обраний членом-кореспондентом НАН України. Вчений став ініціатором розробок з теплової діагностики та прогнозування теплового стану енергоблоків. Під його керівництвом знайдені методи вирішення зворотних і сполучених завдань теплопровідності. У 1984 р. за роботи в цьому напрямку йому була присуджена Державна премія СРСР. У тому ж році за успіхи в науковій і науково-організаційній роботі, він був нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.
У 1996 р. Ю.М.Мацевитий став директором ІПМаш ім. А.М.Підгорного НАН України.
Сьогодні в інституті проводяться роботи з наукового супроводу створення нового енергетичного обладнання, а також із створення теплонасосного обладнання на базі використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії (терикони, відпрацьовані газові та нафтові свердловини тощо).
У цьому ж (1996) році Ю.М.Мацевитому присуджено почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
У 2003 р. – обраний дійсним членом Національної академії наук України за фахом теплофізика. Академік Ю.М.Мацевитий керує науковими дослідженнями з вирішення проблем підвищення маневреності, надійності, економічності та подовження ресурсу енергетичного устаткування, що стоять перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу України.
У 2004 р. двотомна монографія “Зворотні завдання теплопровідності” Ю.М.Мацевитого відзначена премією НАН України ім. В.І.Толубинського.
У 2008 р. колектив авторів на чолі з Ю.М.Мацевитим удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції і удосконалення режимів їхньої експлуатації.
У 2010 р. цикл робіт “Дослідження процесів горіння й тепломасопереноса в складних термогазодинамічних умовах шляхом їхнього моделювання й ідентифікації” удостоєно премії НАН Білорусі ім. А.В.Лыкова.
У 2012 р. – наукові результати, отримані при виконанні спільних наукових досліджень “Параметрична і функціональна ідентифікація теплових процесів шляхом рішення зворотніх завдань теплопровідності”, удостоєно премії академій наук України, Білорусі і Молдови.
Наукова діяльність Ю.М.Мацевитого тісно пов’язана з найбільшими підприємствами України такими, як ВАТ “Турбоатом”, завод ім. Малишева, ПАТ “Мотор Січ” та ін., де при проектуванні турбомашин, двигунів внутрішнього згоряння та радіоелектронної апаратури широко використовуються розроблені ним методи і засоби. Під його керівництвом разом із КБ “Південне”, НАУ “ХАІ”, ПАТ “Хартрон” проведені роботи з термостабілізації космічних апаратів і їхніх радіоелектронних приладів.
Активну наукову й адміністративну роботу Ю.М.Мацевитий поєднує з педагогічною діяльністю в Національному технічному університеті “ХПІ”, де він очолює кафедру гідроаеромеханіки та тепломасообміну, і в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, як завідувач кафедри теплофізики і молекулярної фізики. Велику увагу він приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Ним підготовлено 10 докторів і 26 кандидатів наук. Він – голова спеціалізованої ради з присудження вчених ступенів (спеціальності: технічна теплофізика і промислова теплоенергетика, турбомашини і турбоустановки). Почесний професор Харківського національного університету міського господарства.
Ю.М.Мацевитий багато уваги приділяє питанням інтеграції науки й освіти. Він – автор багатьох важливих ініціатив. Разом із ННЦ ХФТІ і вісьмома провідними харківськими вишами на базі ІПМаш ім. А.М.Підгорного створено Академічний науково-освітній комплекс “Ресурс” для підготовки наукових кадрів від шкільної лави до аспірантури і докторантури (2003). Розроблено проект наукового парку [НП] “Наукоград – Харьков” (2012), метою якого є об’єднання зусиль і раціональне використання наукового, освітнього та виробничого потенціалів Харківського регіону, стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності з енерго- і ресурсозбереження, використання власних енергоресурсів, розвитку нетрадиційної та поновлюваної енергетики. Серед партнерів НП – підприємства: ВАТ “Турбоатом”, ДП “Електроважмаш, НПК “ФЕД”, ДП ХМЗ ім. В.О.Малишева, академічні інститути, науково-технічні центри і проектно-конструкторські організації впроваджувальної спрямованості.
Ю.М.Мацевитий – голова наукової ради НАН України з наукових основ теплових машин, член бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики та науково-координаційної і експертної ради НАН України з проблем ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин, член Національного комітету України з тепломасообміну та Міжвідомчої комісії з питань науково-технічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, голова секції машинознавства при Північно-східному науковому центрі НАН та МОН України. У академіка Ю.М.Мацевитого близько 500 наукових праць, у т.ч. 17 монографій, 95 винаходів. Також, за ініціативи Ю.М.Мацевитого створений міжнародний науково-технічний журнал “Проблеми машинобудування” (голов. ред. Ю.М.Мацевитий).
За видатні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави академік НАН України Юрій Михайлович Мацевитий удостоєний високої державної нагороди –ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008).
10 липня 2015 р. рішенням 41 сесії Харківської міськради 6-го скликання присвоєно звання “Почесний громадянин міста Харкова” за професіоналізм, вагомий внесок у розвиток м. Харкова, що сприяло піднесенню його авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні. Вшановування нових почесних громадян міста Харкова відбулося 22 серпня в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Матеріал підготовлено у 2015 році

Інші роки:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999
до головної сторінки...