ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної  наукової бібліотеки

Лісовий Володимир Миколайович

Звання «Почесний громадянин Харківської області» присвоєно у 2017 році за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Ректор Харківського національного медичного університету,
директор Обласного клінічного центру урології й нефрології ім. В.І.Шаповала
Народився 2 жовтня 1956 р. у Харкові.
У 1979 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту [ХМІ] (нині Харківський національний медичний університет [ХНМУ]). За рекомендацією Вченої ради ХМІ Володимир Миколайович був зарахований до клінічної ординатури. Під час навчання активно займався науковою роботою у студентській спілці; очолював Молодіжну студентську (комсомольську) організацію ХМІ.
У 1980–1982 рр. проходив службу в армії як молодший лікар, потім начальник медичної служби (у військовій частині, яка деякий час виконувала завдання в Афганістані).
З 1982 р. продовжив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі урології ХМІ.
1984–1987 рр. став аспірантом цієї кафедри. За час навчання В.М.Лісовий уперше в урологічному стаціонарі Слобожанщини застосував ультразвукове дослідження й провів серію тепловізійних досліджень (1984 р.), а в 1986 р. провів першу у Харкові перкутанну аспірацію кісти нирки під контролем УЗД.
У 1987 р. за цикл наукових праць став лауреатом обласної молодіжної премії ім. О.Зубарєва у галузі науки і техніки та отримав бронзову медаль ВДНГ СРСР «За досягнення в розвитку народного господарства».
У 1987 р. був зарахований на посаду асистента кафедри урології ХМІ, на якій працював до 1992 р.
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.
Пройшов стажування в провідних та університетських клініках України, Італії, Німеччини, Польщі, Росії, Фінляндії, Чехії, США.
У 1992–1995 рр. В.М.Лісовий проходив цільову докторантуру при Київському НДІ урології й нефрології під керівництвом академіка О.Ф.Возіанова, паралельно виконував обов’язки провідного наукового співробітника Харківського НДІ медичної радіології.
У 1995–1996 рр. працював науковим співробітником Харківського інституту медичної радіології.
З 1996 р. по теперішній час В.М.Лісовий – завідувач кафедри урології (нині кафедра урології, нефрології й андрології) ХНМУ.
У 1996 р. за його ініціативою в Харкові вперше у Східній Європі Європейська асоціація репродуктології та ембріології провела курси підвищення кваліфікації.
У 1997 р. – присвоєно вчене звання професора.
У 1998 р. – удостоєний почесного звання «Заслужений лікар України».
У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оптимізація вибору та підвищення ефективності променевої діагностики захворювань нирок».
У 2001 р. на базі заснованого професором В.І.Шаповалом Урологічного центру Харківської обласної клінічної лікарні, В.М.Лісовий організував і очолив самостійний заклад охорони здоров’я – Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології [ХОКЦУН] (у 2003 р. Центру присвоєно ім’я його засновника В.І.Шаповала).
У 2003 р. співробітники Центру одними з перших у країні освоїли методику постійного амбулаторного перитонеального діалізу. У 2006 р. під керівництвом професора Лісового освоєна і впроваджена нова методика трансплантації нирки. (нині такі операції успішно проводяться у спеціалізованому відділенні). Зараз у Центрі функціонують 12 основних і 5 допоміжних лікувально-діагностичних відділень, оснащених сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою. Центр надає допомогу більш ніж 20 тис. пацієнтам у рік. На базі Центру ведуть науково-педагогічну роботу кафедри ХНМУ і Харківської академії післядипломної освіти. Науковий і лікувально-діагностичний потенціал ХОКЦУН дозволяє брати участь у міжнародних медичних дослідженнях. За впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм колектив Центру нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.
Крім наукової діяльності професор В.М.Лісовий займається педагогічною й адміністративною діяльністю. У 2002 р. він виконував обов’язки декана й голови Ради першого медичного факультету, а у 2005 р. – першого проректора Харківського державного медичного університету.
З 2005 р. – ректор Харківського державного медичного університету (у 2007 р. присвоєно статус Національного).
Університет під керівництвом В.М.Лісового значно розширив базу навчальної, наукової та практичної діяльності: було відкрито університетський стоматологічний центр, засновано Український інститут клінічної генетики, створено Науково-навчальний інститут післядипломної освіти, структурним підрозділом університету став Медичний коледж. Відкрито два факультети по роботі з іноземними студентами, відділення підготовки сестер-бакалаврів та сестер з вищою освітою (магістрів), бакалаврів і магістрів з лабораторної діагностики, магістрів з адміністративного менеджменту та педагогіці тощо.
У 2006–2010 рр. був депутатом Харківської міської ради V скликання; очолювіав Постійну комісію з охорони здоров’я та соціального захисту Харківської міськради, експертом Фонду Ромуальдо Дель Бьянко при ЮНЕСКО.
У 2009–2010 рр. навчався в Українській інженерно-педагогічній академії і одержав повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальними закладами», отримав кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації у сфері освіти.
У 2010–2012 рр. навчався у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; одержав кваліфікацію магістра державного управління.
У 2010 р. В.М.Лісовий обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук [НАМН] України за спеціальністю «Урологія».
Цього ж року він став лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки за роботу «Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, з’єднаними і поліструктурним ушкодженнями».
Член Наукової ради з клінічної медицини при Президії НАМН України, Віце-президент Асоціації урологів України, член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти й науки, молоді й спорту України по клінічній медицині (хірургічні хвороби), керівник Навчального науково-виробничого комплексу Харківського національного медичного університету «Урологія і нефрологія», заступник голови Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону, заступник голови Харківського осередку асоціації урологів України, головний редактор чотирьох наукових фахових журналів та член редколегій та редакційних рад 10 центральних фахових журналів, 5 вітчизняних та іноземних науково-практичних журналів. Входить до складу колегії Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
Автор та співавтор понад 700 наукових публікацій, 45 патентів на винаходи та 41 на корисні моделі. Підготував 4 докторів та 19 кандидатів наук.
В.М.Лісовий – повний кавалер ордена «За заслуги» (2003, 2006, 2009). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), «Золотим знаком» Європейської асоціації урологів (2000), Почесними грамотами Верховної Ради України (2010), Кабінету Міністрів України (2007), Національної академії медичних наук України (2011), Міністерства охорони здоров’я України (2006, 2012), знаком пошани НАМН України (2016), почесним знаком Харківської міськради «За старанність» (2003), почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава». Лауреат всеукраїнського конкурсу «Національна медична премія» у категорії «Практикуючі лікарі» (2012), лауреат рейтингу «Харків’янин року» (2001, 2002, 2009).
22 червня 2012 р. рішенням 16 сесії Харківської міськради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» за професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки, освіти й медицини м. Харкова.
31 серпня 2017 р. рішенням ХІІ сесії Харківської обласної ради присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Матеріал підготовлено у 2017 році

Інші роки:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006
до головної сторінки...