ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної  наукової бібліотеки

Гетьман Анатолій Павлович

Звання «Почесний громадянин Харківської області» присвоєно у 2017 році за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Проректор з наукової роботи
Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого
Народився 18 липня 1958 р. у с. Зідьки Зміївського району Харківської області.
У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого [НЮУ]).
У 1985 р. вступив до аспірантури.
У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
У 1986–1992 рр. А.П.Гетьман працював у Харківському юридичному інституті на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника декана.
У 1995 р. (після закінчення докторантури) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
З 1995 р. А.П.Гетьман працював начальником Управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України [НАПрН України].
У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора кафедри екологічного права НЮУ.
З 1998 р. – в.о. головного вченого секретаря НАПрН України.
У 2000 р. А.П.Гетьман обраний членом-кореспондентом НАПрН України.
З 2001 р. – почесний член Спілки юристів України.
У 2001–2007 рр. обіймав посаду проректора з навчальної роботи НЮУ.
У 2002–2007 рр. – голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, Голова спеціалізованої вченої ради НЮУ.
У 2003 р. А.П.Гетьману присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
У 2004 р. обраний дійсним членом (академіком) НАПрН України.
У 2007 р. призначений на посаду проректора з наукової роботи НЮУ.
У 2011–2015 рр. – завідувач кафедри екологічного права НЮУ.
У 2013 р. присвоєно почесне звання Союзу юристів України «Видатний юрист України».
З 2014 р. – голова Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з юридичних наук.
Вагомий особистий внесок А.П.Гетьмана в організацію юридичної науки і освіти. Анатолій Павлович – відомий вчений-правознавець у галузі екологічного права. Його наукові дослідження відрізняються новизною, актуальністю. Напрями його наукових досліджень – методологія науки екологічного права, еколого-процесуальне право, екологічні права людини, імплементація міжнародних стандартів у національне екологічне законодавство України, земельне право.
Науковий доробок А.П.Гетьмана широко відомий не лише в Україні, а й в країнах СНД. Він опублікував понад 250 наукових праць; серед них – 10 монографій, 17 підручників та навчальних посібників, 19 коментарів до чинного законодавства.
Підготував 13 кандидатів юридичних наук, 1-го доктора юридичних наук.
Науково-організаційну та педагогічну діяльність А.П.Гетьман активно поєднує з громадською діяльністю. Він брав участь у робочих групах Кабміну України та ВР України з підготовки ряду важливих законопроектів («Про рослинний світ», Земельний кодекс, Екологічний кодекс України та ін.). Член Конституційної Асамблеї України.
А.П.Гетьман – член редколегії низки видань, зокрема: журналів «Проблеми законності», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Екологічний вісник України»; науково-практичного журналу «Юрист України»; електронного збірника НЮУ «Теорія і практика правознавства» та ін.
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2012), лауреат премії ім. Я.Мудрого (2003, 2009); стипендіат у галузі науки (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2012).
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013). Почесною грамотою Верховної Ради України (2009); Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2006, 2008), Харківської міської ради (2008, 2013); відомчими нагородами: «Почесний знак – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001); відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2005, 2010); почесною відзнакою Міністерства закордонних справ України ІІІ ступеня (2008); Почесним знаком Української секції міжнародної поліцейської асоціації (2011). Отримав почесну нагороду Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України» (2011).
31 серпня 2017 р. рішенням ХІІ сесії Харківської обласної ради присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Матеріал підготовлено у 2017 році

Інші роки:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006
до головної сторінки...