ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної  наукової бібліотеки

Битяк Юрій Прокопович

Звання «Почесний громадянин Харківської області» присвоєно у 2020 році (за результатами 2019 року) за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Перший проректор Національного юридичного
університету ім. Я.Мудрого
Народився 28 квітня 1949 р. у с. Березняки Смілянського району Черкаської області.
У 1968–1970 рр. проходив строкову службу у Збройних Силах.
У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого [НЮУ]). Після закінчення інституту працював слідчим прокуратури Соснівського району м. Черкаси.
У 1975–1977 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту.
З 1977 р. Ю.П.Битяк працював асистентом, старшим викладачем, доцентом.
У 1979 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 1990 р. – завідувач кафедри адміністративного права.
У 1994 р. йому присвоєно вчене звання професора.
У 2000 р. був обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині Національна академія правових наук України [НАПрН України]).
У 2000–2011 рр. – директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
У 2006 р. Ю.П.Битяк захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
У 2007 р. призначений проректором з навчальної роботи НЮУ.
У 2008 р. обраний дійсним членом (академіком) НАПрН України. Академік – секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.
З 2010 р. – перший проректор НЮУ, професор кафедри адміністративного права університету.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради НЮУ.
Досліджує проблеми адміністративного права, способи та гарантії забезпечення законності у державному управлінні, удосконалення діяльності органів виконавчої влади, державної служби, проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування. Брав участь у розробці проектів Конституції України, законів «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади, Адміністративно-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.
Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.
Член редколегії низки видань, зокрема: журналу «Право України», збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування».
Заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Заслужений професор НЮУ (2014).
Ю.П.Битяк був удостоєний почесного звання «Відмінник освіти України» (1999), «Видатний юрист України» (2013).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2003), орденом князя Я.Мудрого V ст. (2018), почесним знаком «Орден III ступеня за відзнаку заслуг перед академією» (2014), нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду» (2014) та іншими відомчими і церковними нагородами і відзнаками.
28 травня 2020 р. рішенням XXIII сесії Харківської обласної ради присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» (за результатами 2019 р.) за внесок у розвиток науки і освіти, вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях та на знак великої поваги.

Матеріал підготовлено у 2020 році

Інші роки:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006
до головної сторінки...